FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
10.07.2012

Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë kaluar provimin nga lënda: Gj. Angleze –I-, -II-, -III– se notat në indeks vendosen ditën e hënë më datë 16.07.2012 nga ora 12.00

Profesoresha e lëndës!