Prishtinë, 16.04.2016

Njoftojmë studentet të cilët e kanë paraqitur provimin nga lënda : HDSH, mbahet me datën 20.04.2016.Provimi mbahet në ora 11:00.

Me respekt:prof.Ajni Sinani