Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës
FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
13.10.2015

Njoftohen studentët e FSI-së si dhe stafi akademik, administrativ dhe teknik se nesër më datë 14.10.2015 nuk do të ketë mësim, për shkak të Vitit të Ri sipas Hixhretit 1437.

DEKANATI