FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftohen të gjithë studentët të cilët kanë paraqitur provimin
ISLAMI dhe EVROPA ,provimi do të mbahet me 28.06.2013
Në ora 10:00

Prof.Dr.  Fahrush  Rexhepi