Prishtinë, 15.12.2016

Njoftojmë studentët me afatin e Janarit 2017, me sa vijon:

* Paraqitja e provimeve fillon nga data:03.01.2017, deri më:13.01.2017.

* Provimet fillojnë më:23.01.2017 .

* Paraqitja e provimit është 1 € (një euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

* Studentët paraprakisht duhet ta bëjnë pagesën e semestrit.

* Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

 

Me respekt, shërbimi studentor