FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË, 23.01.2015

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se Instituti “Junus Emre” do të bëjë organizimin e një kursit për Artin Islam i cili do të mbahet në objektin e FSI-së.

Paraprakisht, Instituti “Junus Emre” do të prezantoj projektin më datë 26.01.2015, e hënë, ora 14.30, në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame.

Ftohen studentët e interesuar që të marrin pjesë në prezantimin e këtij projekti.

Dekanati, FSI