Prishtinë, 23 tetor 2019

Më datë 22.10.2019, kandidati Mirsad Aslani, mbrojti me sukses temën e masterit me titull Historia dhe të drejtat e shoqërive pluraliste dhe multireligjioze nën juridiksionin e Perandorisë Osmane, në Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë.

Komisioni në përbërje të:

1.      Prof. ass. dr. Ramiz Zekaj, kryetar,

2.      Prof. ass. dr. Sadik Mehmeti, anëtar,

3.      Prof. dr. Nazmi Maliqi, mentor

Fillimisht, mentori i kandidatit, Prof. dr. Nazmi Maliqi, lexoi raportin e komisionit vlerësues të temës së paraqitur nga kandidati Mirsad Aslani 

Ne vazhdim fjala ju dha kandidit i cili bëri paraqitjen e ekspozesë së masterit në pika të shkurtëra.

Pas perfundimit të elaborimit nga ana e kandidatit komisioni parashtroi disa pyetje për kandidatin dhe në fund e vlerësoni me vlerësim të shkëlqyer.

{gallery}mirsadasllani{/gallery}