FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
27.09.2012

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se dhe personeli edukativo-arsimor se ligjëratat për vitin akademik 2012/2013 fillojnë më datë 09.10.2012, e martë.
Fillimi i vitit do të shënohet me një solemnitet rasti duke filluar nga ora 10.00 në sallën e amfiteatrit të FSI-së.
Mbarësi dhe suksese për të gjithë!

Dekanati