Biblioteka e FSI-së

 

 

Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës ka një bibliotekë mjaft të pasur – me 10.000 (dhjetë mijë) libra me 7.000 (shtatë mijë) tituj të ndryshëm dhe disa qindra punime diplomash, që tërë kohën janë në dispozicion të studentëve.

Gjithashtu ekziston edhe një projekt ndërkombëtar bashkëpunimi në mes të Fakultetit të Studimeve Islame të Prishtinës dhe një nga bibliotekat më të mëdha botërore – Bibliotekës Aleksandria të Egjiptit.