Prishtinë, 03.10.2023

LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI PËR STUDIME MASTER, viti akademik 2023/2023

1. Alie Luma

2. Anisa Hoti

3. Behar Bushi

4. Blerim Ramabaja

5. Enes Koshi

6. Fikrije Krasniqi

7. Haxhere Shabani

8. Lis Kusari

9. Luan Ukperaj

10. Mjaftime Musliu

11. Nehat Shehu

12. Sadik Avdiu

13. Sara Ejupi

14. Suhejb Hashani