LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI PËR STUDIME MASTER, viti akademik 2019/2020

Nr. Emri dhe mbiemri

1. Abdullah Deliu

2. Agime Sogojeva

3. Arbnor Sinani

4. Armend Haxhiu

5. Besar Kelmeni

6. Besim Krasniqi

7. Burhan Mustafa

8. Burim Koqinaj

9. Elif Kera

10. Fatbardh Rrahmani

11. Fetije Gerbeshi

12. Gafur Sallahu

13. Ibrahim Hoti

14. Ibrahim Hoxhaj

15. Ilir Krasniqi

16. Jetmira Vishesela

17. Kushtrim Neziri

18. Mustafe Koprani

19. Ramit Ademi

20. Vildane Zeqiri

 

DEKANI

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi