LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË CILËT KALUAN PROVIMIN PRANUES NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME
Afati i dytë, viti akademik 2021/2022
Të rregulltë:

 1. Abdullah Kadriu
 2. Ajna Hajdini
 3. Almir Murati
 4. Amar Pushka
 5. Ambera Kelmendi
 6. Amir Musa
 7. Aurita Bajraktari
 8. Berat Hoxhaj
 9. Besarta Seferi
 10. Bukurije Haziri
 11. Drin Dalipi
 12. Eljesa Ramadani
 13. Esra Memaj
 14. Florian Vishi
 15. Fuad Basholli
 16. Gentianë Elshani
 17. Jasir Memaj
 18. Jon Thaqi
 19. Leotrim Shaqiri
 20. Magbule Ajdini
 21. Mevlude Kadriu
 22. Samir Nurshaba
 23. Samire Musa
 24. Ylli Morina
 25. Ylli Kaçiku
 26. Zejnepe Mustafa

Me korrespondencë:

 1. Afrim Troshupa
 2. Aid Jahja
 3. Arianit Pulaj
 4. Donika Maliqi-Mehmeti
 5. Leudrita Mustafa
 6. Murtaza Oner
 7. Shkurte Mustafa
 8. Xhihad Veliu
Lista