Lista përfundimtare e kandidatëve të cilët kaluan provimin pranues në fakultetin e studimeve islame – Afati i dytë