LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI PËR STUDIME MASTER, viti akademik 2016/2017

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

Nr.

Emri dhe mbiemri

1

Bahri Curri

1

Bedri Bytyqi

2

Belkisa Shabani

2

Besim Gashi

3

Mehmed Azizi

3

Fari Lika

4

Mihana Goga

4

Hidajete Arifi-Dili

5

Mithat Salihu

5

Lulzim Hasani

6

Rejhan Islami

6

Mensur Rama

7

Senad Maku

7

Naser Halimi

8

Zekerija Tërnava

8

Zahide Islami-Smajli

 

 

                                                                                                                       DEKANI

                                                                                                        Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi