LISTA PRELIMINARE E KANDIDATËVE TË CILËT KALUAN PROVIMIN PRANUES NË FAKULTETIN E STUDIMEVE ISLAME
Afati i parë, viti akademik 2023/2024

I. Të rregullt:

 1. Adelina Hajdinaj
 2. Albion Maksutaj
 3. Amir Azemi
 4. Besmir Sahiti
 5. Besmira Qerkini
 6. Bleron Syla
 7. Bleron Berisha
 8. Emajete Hafuzi
 9. Emine Qukovci
 10. Florian Thaqi
 11. Imrane Zariqi
 12. Krenare Lipovica
 13. Leoneta Duriqi
 14. Margon Gojani
 15. Venis Zeneli

II. Me korrespondencë:

1 Amër Suma
2 Anisa Paleviç
3 Enis Mehmeti
4 Fatmir Osmani
5 Fatmira Mulosmani
6 Fuad Shabani
7 Granit Hyseni
8 Hasime Vlashi
9 Merisa Tula
10 Mirdita Mehmeti
11 Misin Halilaj
12 Othman Shabani
13 Rron Kastrati
14 Sara Shabani
15 Trim Ademi
16 Valbona Alla
17 Valentin Tahiraj
18 Valzon Makolli

Prishtinë, 25.07.2023

Vërteton:
Prof. asoc. Dr. Islam HASANI, dekan