Dekanati i FSI-së përmes këtij njoftimi informon studentët e FSI-së të cilët do të udhëtojnë në Bursa të Turqisë.

Pas shqyrtimit të listave të studentëve të interesuar për pjesëmarrje në kursin një mujor të cilin e organizon FSI në bashkëpunim me Fakultetin Teologjik të Universitetit të Bursës në qytetin e Bursës, Dekanati i FSI-së vendosi që studentët e poshtëshënuar do të kenë mundësinë e udhëtimit për ndjekjen e kursit në Fakultetin Teologjik të Universitetit të Bursës.

1.      Qëndrim Cakaj                                                 12. Mirjeta Krasniqi

2.      Labinot Ademi                                                  13. Jetmira Malsiu

3.      Ardian Krasniqi                                                 14. Emine Tërshani

4.      Arbnor Sinani                                                    15. Hysnije Hyseni

5.      Veton B unjaku                                                  16. Besa Maloku

6.      Kreshnik Sadiku                                                17. Sumeje Hashani

7.      Bajram Zeqiri                                                    18. Gentiana Sadiku

8.      Kushtrim Sylejmani                                         19. Gresa Shehu

9.      Artan Maliqi                                                     20. Venera Sadiku

10.  Driton Qorolli

11.  Fejsal Elezi

Nisja do të bëhet më datë: 01.03.2015

Kthimi më datë: 29.03.2015

Luten studentët që deri më datë 20.02.2015 të sjellin pasaportat në zyrën e sekretarit të Fakultetit.

 

Vërteton,

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, dekan