Afati i dytë, viti akademik 2016/2017

1. Kasam Muhameti
2. Leutrim Kurteshi
3. Mirsad Aslani
4. Vlora Sopjani
5. Xhevrije Vila

DEKANI
Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi