LISTA E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI

Për nivelin e studimeve (MA), në “Teologjia Islame në kontekstin Evropian”

për vitin akademik 2015/2016

              I. Kandidatët me notë mesatare mbi 8.0                II. Kandidatët e jashtëm

Nr.

Emri dhe mbiemri

Nr.

Emri dhe mbiemri

 

1.      

Ajnure Topojani

1.

Haki Vatansever

 

2.      

Alban Hoxha

2.

Allmir Gjokoviq

 

3.      

Almedin Ejupi

3.

Hazir Selmani

 

4.      

Artë Gorçaj

4.

Lito Goga

 

5.      

Bashkim Mehani

5.

Mafiz Rrustemi

 

6.      

Berat Avdiu

 

III. Kandidatët përmes provimit pranues

 

7.      

Besnik Jaha

 

8.      

Blerim Musliu

 

9.      

Ensar Sylejmani

Nr.

Emri dhe mbiemri

10.   

Eset Qerimi

1.

Enes Mazllami

11.   

Faton Bytyqi

2.

Bashkim Bajrami

12.   

Fazli Bunjaku

3.

Nexhmi Hoxha

13.   

Flurim Krasniqi

4.

Qemajl Sopi

14.   

Gëzim Shuku                  

5.

Hatixhe Sadriu

15.   

Ibadete Kutleshi

 

16.   

Kastriot Behrami

 

17.   

Mevlane Muhameti

 

18.   

Muhamed Dërmaku

 

19.   

Mumin Shehu

 

20.   

Muzafere Kosumi

 

21.   

Osman Bekteshi

 

22.   

Qamil Rushiti

 

23.   

Qendresa Hoti

 

24.   

Rexhep Suma

 

25.   

Ruzhdi Buzoku

 

26.   

Valbone Bytyqi

 

27.   

Zejnepe Jakupi

 

           

Vërejtje:

–          Kandidatët të cilët kanë përfunduar studimet jashtë vendit duhet ta sjellin dokumentacionin e nostrifikuar më se larguri deri më datë 31.03.2016, në të kundërtën, ata do të çregjistrohen automatikisht dhe Fakulteti nuk bartë përgjegjësi as ligjore a as materiale për kandidatët të cilët nuk sjellin nostrifikimin deri në datën e lartëcekur.

–          Regjistrimi i semestrit realizohet sipas datave të caktuara me konkurs.

–          Për tarifën e pagesës së semestrit dhe mënyrën e pagesës kandidatët informohen përmes referentës për studime master në FSI.

                                                                                                                       DEKANI

                                                                                                    Prof. Asoc. Dr. Fahrush Rexhepi