LISTA PËRFUNDIMTARE E KANDIDATËVE TË PRANUAR NË FSI PËR STUDIME MASTER, viti akademik 2017/2018

 

Nr.

Emri dhe mbiemri

1.     

Argjend Xheladini

2.     

Artan Maliqi

3.     

Bashkim Spahiu

4.     

Bujar Hasani

5.     

Cansu Drangoy

6.     

Feim Hoxha

7.     

Fidan Bilalli

8.     

Fitore Dervishi

9.     

Hakif Hoti

10. 

Jeton Koqinja

11. 

Merita Boroci

12. 

Rexhep Suma

13. 

Sevdair Haxhiu

14. 

Sevime Dërmaku Amidi

15. 

Vait Nikaj

16. 

Valbona Asllani

                                                                                                                       DEKANI

                                                                                                        Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi