Sot, më 18 shtator 2023, u mbajt trajnimi rreth përpilimit dhe modifikimit të syllabusëve sipas Standardeve Evropiane, organizuar nga Fakulteti i Studimeve Islame në Prishtinë.

Trajner: Besnik Loxha, Ekspert në fushën e Arsimit të Lartë në Kosovë.