Prishtinë, 08.12.2016
Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së, stafi akademik dhe administrativ se ditën e hënë, 12.16.2016, është ditë pushimi për shkak të Datëlindjes së Pejgamberit a.s.

Dekanati