FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

Fakulteti i Studimeve Islame organizon

Sesion Shkencor me temën: “Migrimi i shqiptarëve shkaqet dhe pasojat 1912/2015”

Vendi/Adresa: Fakulteti i Studimeve Islame -Prishtinë

Rruga: Bajram Kelmendi nr. 81

Koha: 10:00

{jathumbnail}