FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 19.11.2012

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda AKAID –I- se provimi është shty për datën 22.11.2012 prej orës: 13.00