Njoftojmë të gjithë të interesuarit se studentja Qendresa Hoti Rama mbron temën e diplomës të nivelit master me titull Kontributi i Hafëz Ibrahim Dalliut në shkencën e hadithit, pranë Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë,më datë 20. 10. 2022, duke filluar nga ora 14:00

Komisioni: 

1. Prof. dr. Fahrush Rexhepi, kryetar 

2. Prof. ass. dr. Lulzim Esati, anëtar  

3. Prof. asoc. dr. Sulejman Osmani, mentor