FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
05.11.2012

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së të cilët kanë diplomuar në FSI dhe që nuk janë pajisur me Diplomë  që të lajmërohen te sekretari i Fakultetit më së largu deri më datë 16.11.2012
Fakulteti i Studimeve Islame këtë vit do të organizoj një ceremoni solemne me rastin e 20 vjetorit të themelimit të Fakultetit dhe shpërndarja e diplomave do të bëhet gjatë kësaj ceremonie.

Dekanati