FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
29.09.2011

N J O F T I M

Njoftohen të gjithë studentët (të rregullt dhe me korrespondencë) të cilët janë pranuar në FSI për vitin akademik 2011/2012 që ta bëjnë regjistrimin e vitit në afat sa më të shpejtë, data e fundit për regjistrimin e vitit akademik është 07.10.2011.

Shërbimi për studentë!