FAKULTETI I  STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

Njoftojmë studentet se provimi nga lenda :FIKH-III-do te mbahet me daten 21.11.2013 ne ora 14:00

Prof.Dr. Shefqet Krasniqi