FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 08.09.2014

N J O F T I M

(Për përfitim të bursës)

Njoftohen studentët e FSI-së se Fakulteti i Studimeve Islame do të shpërndaj 30 bursa për 30 studentë të FSI-së.

Shpërndarja e bursës bëhet pas përfundimit të provimeve të afatit të shtatorit/2014

Kushtet për përfitimin e bursës:

1.      Të jetë studentë i rregullt;

2.      Të ketë arritur kushtin për regjistrimin e vitit vijues;

3.      Të ketë notë mesatar nëntë (9) e më lart.

 

Vërteton,

Prof. asoc. dr. Fahrush Rexhepi, dekan