FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 10.09.2014

Njoftojmë studentet  se provimi nga lënda SIRE  mbahet me datë

03.10.2014 në ora 10:00

Gjithashtu provimi nga lënda Histori e religjioneve mbahet me datë  26.09.2014  në ora 10:00

Nga profesori:Dr. Farush  Rexhepi