Prishtinë, 04. 01. 2018

Njoftohen studentët e studimeve Master, se orari i provimeve në afatin e Janarit, është si vijon:

· Paraqitja e provimeve fillon me 09.01.2018 dhe mbaron me 12.01.2018

· Provimet fillojnë me 15.01.2018 dhe mbarojnë me 26.01.2018

· Paraqitja e provimit është 5 € (pesë euro) për provim, pagesa bëhet në administratë.

· Çdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.