FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

PRISHTINË, 19.02.2015

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së se Instituti “Junus Emre” do të bëjë organizimin e një kursit për Artin Islam i cili do të mbahet në objektin e FSI-së.

Paraprakisht, Instituti “Junus Emre” do të prezantoj projektin më datë 25.02.2015, e mërkurë, ora 15.30, në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame.

Ftohen studentët e interesuar që të marrin pjesë në prezantimin e këtij projekti.

Dekanati, FSI