FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftojmë ,studentet dhe personelin e FSI-së se me daten 01.05.2014 nuk do te zhvillohet procesi arsimor per arsye te festes

Nga dekanati
Data:30.04.2014