Bashkësia Islame e Republikës së Kosovës
FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
19.10.2015

Njoftohen kandidatët që kanë aplikuar për studime në nivelin Master (MA) në Fakultetin e Studimeve Islame, dhe që kanë notën mesatare të studimeve bachelor (BA) nën 8.00, se do t’i nënshtrohen provimit pranues në tri lëndët vijuese:

1.      Shkencat e Kur’anit

2.      Akaid dhe Filozofi

3.      Kultura Islame në Evropë

DEKANATI