FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë

Njoftojmë të gjithë studentët e F.S.I. se paraqitja e provimeve për afatin e Janarit bëhet nga data 06 deri me 16 Janar ,ndërsa provimet fillojnë nga data 20.01.2014 dhe perfundojnë me datën 14.02.2014.

Për datat e provimeve do te njoftoheni me kohë.

Verejtje:Kerkojmë nga studentet që të respektohet afati i caktuar per paraqitje të provimeve,justifikimet nuk do të pranohen.

Me respekt:Sherbimi studentor                 Data:06.12.2013