FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME

Prishtinë, 21.11.2012

Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda AKAID –I- dhe II se provimi është shty për datën 24.11.2012 prej orës: 10.00