FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftojmë studentët se provimi nga lënda AKAID-I- -II- do të mbahet me datën 23.11.2013

Nga prof.i lëndes : Mr. Naim Tërnava