Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës organizon kurs shtesë, për studentët e FSI-së, në lëndën: Gjuhë angleze.

Kursi fillon nga data 15.08.2014 dhe përfundon më datë 19.09.2014

Të interesuarit për vijimin e kursit nga lënda gjuhë angleze mund të paraqiten, çdo ditë pune, në administratën e FSI-së për regjistrim.

 

Vërteton:

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, dekan