Njoftojmë studentët e FSI-së se paraqitja e provimeve për muajin Prill fillon nga 24.03.2014 deri me 03.04.2014

Provimet do te mbahen nga data 07.04.2014 deri 30.04.2014

Për qdo vonesë në paraqitjen e provimeve nuk do të merret parasysh.

Sherbimi studentor