FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë

Njoftojmë studentët se provimi me gojë nga Gj.arabe-II-do të mbahet me datë 05.10.2015, duke filluar nga ora 10:00