NJOFTIM PËR MEDIA

(FTESË)

Të nderuar!

Jeni të ftuar të merrni pjesë në Konferencën Ndërkombëtare me temë: “Trajnimi i Imamëve dhe Mësuesve për Edukatën Islame në Evropën Juglindore”


të organizuar nga Universiteti i Vjenës, Fakulteti i Filozofisë dhe Edukimit në bashkëpunim me Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë.

Konferenca do të mbahet më datë 21-23 tetor 2011 në Hotel “Victory” në Prishtinë.

Hapja e Konferencës do të bëhet ditën e premtë, 21.10.2011 në ora 10,00

Në këtë Konferencë do të marrin pjesë 32 referues me kumtesat e tyre nga 24 shtete. Nga Evropa, Azia, Afrika dhe Amerika.

Paraprakisht ju falënderojmë për pjesmarrjen tuaj!

P.S. Këtu gjeni programin e detajuar me kumtesa.