FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftojmë studentet se provimi nga lënda FIKH-III- nuk do te mbahet ,per daten e provimit ju njoftojmë me kohë permes vebfaqes.