FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
            
Njoftojmë studentet se provimi nga lënda FIKH-II- shtyhet .

Për datën e provimit do të njoftoheni me kohë përmes  vebfaqes.
Nga sherbimi studentor    Data:20.09.2014