FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 26.01.2012
N J O F T I M
Njoftohen studentët të cilët kanë paraqitur provimin nga lënda: Gj. Angleze, viti –III-të se provimi është shtyrë për arsye të motit të vështirë për datë: 01.02.2012 nga ora 11.00
Shërbimi për studentë!