FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Data:08.04.2014
Njoftojmë studentet,se provimi nga Gjuha arabe –III- (me gojë) do te mbahet me daten 10.04.2014 ne ora 10:00

Prof.dr.Qazim Qazimi