FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë

Njoftohen studentët të cilët kanë kaluar provimin në lëndën ,Gjuhë angleze –I-,notat vendosen në Index me daten 25.09.2013
Në ora 12:00