Njoftohen studentët se provimi nga Gjuha turke mbahet me datë 22.11.2014 në ora 10:00
Nga prof. i lëndës:
Dr. AbdullahHamiti