FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftojmë studentet  se provimi nga lenda :HADITH –III- do te mbahet me daten 25.11.2013 ne ora 12:00

Prof.i lendes : Dr.Musa Vila