Fakulteti i Studimeve Islame i Prishtinës në bashkëpunim me Qendrën Kulturore “Hoxha Abdulkadir Arnauti” në Prishtinë organizon kurse shtesë për studentët e FSI-së në lëndët vijuese:

1.      Kur’an

2.      Tefsir

3.      Hadith

4.      Gjuhë arabe

5.      Fik’h

6.      Sire

Kursi do të organizohet nga data 04.08.2014 deri më datë 19.09.2014 dhe do të mbahet në objektin e Fakultetit të Studimeve Islame

Koha e mbajtjes:Nga dita e hënë deri në ditën e premte.

Ora e mbajtjes:09:00 deri ora 13:00

 

Vërteton:

Prof. asoc. Dr. Fahrush Rexhepi, dekan