FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë
Njoftojmë studentet   se  provimi nga lënda GJ.angleze  do te mbahet me daten:23.06.2014  në ora 10:00 per  vitin  e –II-
Viti i tretë  me daten 24.06.2014 nga ora 10:00

Ju kerkojmë mirkuptim , nga prof.i lendes Mr.Besa Ismajli