FAKULTETI I STUDIMEVE ISLAME
Prishtinë, 27.02.2013

Njoftohen të gjithë studentët e FSI-së që më së largu deri më datë 15.03.2013 të bëjnë pagesën e semestrit të dytë (veror) në bankën “TEB”
Për studentët e rregull 50 € (një semestër)
Për studentët me korrespondencë 100  € (një semestër)

Dekanati